تفاوت انواع فرش ماشینی

تفاوت انواع فرش ماشینی

هنگام خرید فرش ماشینی لازم است با انواع فرش های ماشینی و تفاوت بین آنها آشنا باشیم. به همین دلیل ما قصد داریم در ادامه این مقاله شما را با انواع فرش ماشینی آشنا کنیم.

تعریف فرش ماشینی

فرشی که با دستگاه های صنعتی بافته می شود، فرش ماشینی نامیده می شود. در اکثر خانه های ایرانی، از فرش ماشینی استفاده می کنند و دلیل استفاده از فرش ماشینی قیمت مناسب تری است که نسبت به فرش دستبافت دارد. اما این عامل دلیلی بر پایین بودن سطح کیفیت فرش ماشینی نیست. فرش ماشینی نیز مانند فرش دستبافت در طرح ها و رنگ های مختلفی بافته می شود. که برای استفاده در منازل ایرانی بسیار ایده آل به نظر می رسد. فرش ماشینی به صورت فرش 700 شانه، فرش 1000 شانه و فرش 1200 شانه بافته می شود. در ادامه ابتدا بعضی از مشخصه ها را تعریف کرده و سپس به تفاوت های میان این فرش ها خواهیم پرداخت.

شانه یا تراکم عرضی فرش

به تعداد گره هایی که در عرض فرش بافته می شود شانه فرش می گویند. به عنوان مثال اگر فرش 700 شانه است در هر یک متر مربع از عرض فرش 700 گره بافته می شود. از آنجایی که واحد شانه متر است با شمارش تعداد گره ها در یک دهم متر می توانید شانه فرش را محاسبه کنید. هرچه شانه فرش افزایش یابد برای بافت فرش از الیاف نازک تری استفاده می کنند در نتیجه فرش ریز بافت تر شده و به فرش دستبافت شبیه تر است.

تراکم یا تراکم طولی فرش

به تعداد گره هایی که در طول فرش بافته می شود تراکم فرش می گویند. تراکم فرش با افزایش شانه فرش، افزایش می یابد. افزایش تراکم باعث افزایش سفتی در نتیجه افزایش دوام و استحکام فرش می شود.

تناسب شانه و تراکم فرش ماشینی

فرش های ماشینی در شانه و تراکم های مختلفی وجود دارد که میزان شانه با تراکم متناسب است. معمولا فرش 700 شانه در تراکم 2550، فرش 1000 شانه در تراکم 3000 و فرش 1200 شانه در تراکم 3600 بافته می شود. فرش 1200 شانه بالاترین میزان تراکم را دارد و به فرش دستبافت شبیه تر است.
در ادامه برای درک بهتر تفاوت میان انواع فرش ها، ابتدا ویژگی های انواع فرش های 700 شانه، 1000 شانه و 1200 شانه را توضیح می دهیم.

ویژگی های فرش 700 شانه

فرش ماشینی 700 شانه دارای تعداد 700 گره در هر متر مربع از عرض فرش ماشینی است و از نظر تراکم، دارای تعداد گره ای حدود 2100 تا 3000 گره در هر متر مربع از طول فرش می باشد که متداول ترین تراکمی که فرش 700 شانه دارد، تراکم 2550 است. فرش های 700 شانه در دو دسته 8 رنگ و 10 رنگ تولید می شوند. ارتفاع نخ خاب فرش 700 شانه حدودا 10 میلی متر است و ضخامت بیشتری نسبت به فرش 1000 و 1200 شانه دارد.

ویژگی های فرش 1000 شانه

فرش ماشینی 1000 شانه دارای تعداد 1000 گره در هر مترمربع از عرض فرش ماشینی است و تراکمی در حدود 3000 دارد. فرش 1000 شانه نیز در دو دسته 8 رنگ و 10 رنگ تولید می شود. ارتفاع نخ خاب فرش 1000 شانه حدود 8 میلی متر است و به دلیل تراکم بالاتر نسبت به فرش 700 شانه ریز بافت تر بوده و به فرش دستبافت نزدیک تر است. به همین علت نسبت به فرش 700 شانه قیمت بالاتری دارد.

ویژگی های فرش 1200 شانه

فرش 1200 شانه از جدیدترین انواع فرشی است که اخیرا وارد بازار فرش ایران شده است. به دلیل تراکم بالایی که دارد بسیار مورد توجه قرار گرفته و از جمله فرش هایی است که از لحاظ ظرافت و زیبایی شباهت زیادی به فرش های دستبافت دارد. به دلیل تراکم بالای فرش 1200 شانه از الیاف نازک به جای الیاف ضخیم در بافت فرش استفاده می کنند که همین عامل باعث لطافت و زیبایی 1200 شانه نسبت به 1000 شانه و 700 شانه می شود.
با توجه به توضیحاتی که در بندهای بالا در مورد ویژگی های انواع فرش ها ذکر شد، در ادامه به ذکر دقیق تفاوت های بین انواع فرش ها می پردازیم.

انواع تفاوت های فرش 700شانه، 1000 شانه و 1200 شانه

تفاوت از نظر شانه

هماطور که از نام این فرش ها پیداست، اولین تفاوتی که می توان بیان کرد، تفاوت در تعداد شانه یا همان تعداد گره در هر متر مربع عرض فرش ماشینی است.
فرش 700 شانه، 700 گره در هر متر مربع از عرض فرش
فرش 1000 شانه، 1000 گره در هر متر مربع از عرض فرش
فرش 1200 شانه، 1200 گره در هر متر مربع از عرض فرش

تفاوت از نظر تراکم

دومین تفاوتی که می توان نام برد، تفاوت در تراکم فرش است. همانطور که در بالا توضیح دادیم تراکم با شانه فرش متناسب است. در نتیجه فرش 1200 شانه تراکم بیشتری نسبت به فرش 1000 شانه و فرش 1000 شانه تراکم بیشتری نسبت به فرش 700 شانه دارد. همچنین افزایش تراکم باعث افزایش سفتی فرش می شود که فرش 1200 شانه از 1000 شانه و 700 شانه سفت تر است.

تفاوت از نظر ضخامت

ضخامت فرش سومین عاملی است که باعث تفاوت در انواع فرش ها می شود. ضخامت با شانه فرش رابطه معکوس دارد. هرچه شانه فرش بیشتر باشد ضخامت آن کمتر است. با توجه به همین مسئله فرش 700 شانه ضخامت بیشتری نسبت به فرش 1000 شانه و 1200 شانه دارد. مشتریانی که ترجیح می دهند فرششان زیرپای نرمتری داشته باشد و برای نشستن مناسب باشد، فرش 700 شانه را انتخاب می کنند.

تفاوت از نظر دوام

چهارمین عاملی که باعث تفاوت انواع فرش ها می شود، تفاوت در دوام فرش است. درست است مواد اولیه ای که در بافت فرش ها استفاده می شود، یکسان است اما از نظر دوام، انواع فرش ها با یکدیگر یکسان نیستند. در بافت فرش 700 شانه به دلیل تراکم کمتر از الیاف ضخیم تری نسبت به فرش 1000 شانه و 1200 شانه استفاده می شود، که همین عامل باعث افزایش دوام فرش 700 شانه می شود.

تفاوت در لطافت

افزایش تراکم باعث می شود از الیاف باریکتری در بافت فرش استفاده شود. تراکم بالا و الیاف نازک تر باعث افزایش لطافت فرش می شود در نتیجه فرش 1200 شانه از فرش 1000 شانه و فرش 1000 شانه از فرش 700 شانه لطافت بیشتری دارد.

تفاوت در زیبایی

افزایش شانه و تراکم باعث می شود فرش ریز بافت تر شده و از لحاظ ظاهر به فرش دستبافت شبیه تر می شود. به همین دلیل افزایش شانه و تراکم باعث افزایش زیبایی فرش می شود. در نتیجه فرش 1200 شانه از 1000 و 700 شانه زیباتر است و دارای لطافت بیشتری است

تفاوت در ارتفاع نخ خاب

همانطور که توضیح دادیم با افزایش تراکم در فرش ها، از الیاف نازک تری در بافت فرش استفاده می شود. در فرش های با تراکم بالا به دلیل استفاده از الیاف نازک تر مجبورند ارتفاع نخ خاب را کمتر کنند تا طرح و نقشه فرش مشخص باشد. در نتیجه فرش 1200 شانه از فرش 1000 شانه و 700 شانه ارتفاع نخ خاب کمتری دارد. ارتفاع نخ خاب فرش ماشینی 1200 شانه حدود 7 میلی متر است.

تفاوت در قیمت

آخرین عامل تفاوت در انواع فرش ها، تفاوت در قیمت است که این تفاوت ناشی از میزان مواد اولیه مصرفی در بافت فرش ها است. در بافت فرش 1200 شانه به دلیل تراکم بالاتر از مواد اولیه بیشتری استفاده می شود. از آنجاییکه یکی از عوامل تعیین کننده در خرید فرش ماشینی قیمت فرش است. فروش فرش ماشینی 700 شانه به دلیل قیمت پایین تر، بیشتر از 1000 شانه و 1200 شانه است.

نظرات کاربران

کد امنیتی