فرش ماشینی آرمیتا

موجود
766
700
2550
دارد

فرش ماشینی آرمیتا

فرش ماشینی آرمیتا

فرش ماشینی آرمیتا

ویژگیهای محصول
تعداد سر نخ در هر متر مربع 595000
تعداد گره در هر مربع 595000
وزن در هر متر مربع 3/75kg
ارتفاع نخ خاب 10 میلیمتر
جنس نخ تار پنبه و پلی استر
جنس نخ پود پنبه و جوت
جنس نخ خاب مستطیل
شکل بافت مستطیل
تراکم 700
شانه 700

نظرات کاربران

کد امنیتی