فرش ماشینی قاب بهشت: کد 710

موجود
710
700
2550
دارد

فرش ماشینی قاب بهشت: کد 710

.

فرش ماشینی قاب بهشت: کد 710

ویژگیهای محصول
تعداد سر نخ در هر متر مربع 119000
تعداد گره در هر مربع 595000
وزن در هر متر مربع 3/75kg
ارتفاع نخ خاب 10 میلیمتر
جنس نخ تار پنبه و پلی استر
جنس نخ پود پنبه و جوت
جنس نخ خاب دایره و مستطیل
شکل بافت دایره و مستطیل
تراکم 2550
شانه 700

نظرات کاربران

کد امنیتی