فرش ماشینی قاب بهشت

موجود
710
700
2550
دارد

فرش ماشینی قاب بهشت

فرش ماشینی قاب بهشت

فرش ماشینی قاب بهشت

ویژگیهای محصول
تعداد سر نخ در هر متر مربع 119000
تعداد گره در هر مربع 595000
وزن در هر متر مربع 3/75kg
ارتفاع نخ خاب 10 میلیمتر
جنس نخ تار پنبه و پلی استر
جنس نخ پود پنبه و جوت
جنس نخ خاب دایره و مستطیل
شکل بافت دایره و مستطیل
تراکم 2550
شانه 700

نظرات کاربران

کد امنیتی