فرش ماشینی نورا

موجود
778
700
2550
دارد

فرش ماشینی نورا

فرش ماشینی نورا

فرش ماشینی نورا

ویژگیهای محصول
تعداد سر نخ در هر متر مربع 595000
تعداد گره در هر مربع 595000
وزن در هر متر مربع 3/75kg
ارتفاع نخ خاب پنبه و پلی استر
جنس نخ تار پنبه و پلی استر
جنس نخ پود %100 اکریلیک
جنس نخ خاب %100 اکریلیک
شکل بافت بیضی
تراکم 700
شانه 700

نظرات کاربران

کد امنیتی