فرش ماشینی نگین : کد 717

موجود
717
700
2550
دارد

فرش ماشینی نگین : کد 717

.

فرش ماشینی نگین : کد 717

ویژگیهای محصول
تعداد گره در هر مربع 595000
وزن در هر متر مربع 3/75kg
ارتفاع نخ خاب 10 میلیمتر
جنس نخ تار پنبه و پلی استر
جنس نخ خاب دایره و مستطیل
شکل بافت 2550
تراکم 700
شانه 700

نظرات کاربران

کد امنیتی